series

UR Samtiden - Idrott och mångfald

• Universitet

• Idrott och hälsa

Rörelse är en underskattad medicin

UR Samtiden - Idrott och mångfald
Föreläsning · 36 min
  • Föreläsare: Susanne Wolmesjö
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer