series

UR Samtiden - Idrott och mångfald

• Universitet

• Idrott och hälsa

Idrottens påverkan på barn med ADHD

UR Samtiden - Idrott och mångfald
Föreläsning · 46 min
Utbildningsnivå: Universitet
  • Föreläsare: Alan L Smith
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer