series

UR Samtiden - Framtidens äldreomsorg

De äldre i Sverige blir fler. Hur kommer vi klara detta i framtiden?

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper