series

UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod

  • Föreläsare: Daniel Barker
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer