series

UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompetens

Med smarttelefonen i handen

UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan
Föreläsning · 37 min
  • Föreläsare: Sabine Louvet
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer