series

UR Samtiden - KBT-kongress 2015

• Universitet

• Psykologi och filosofi, Psykologi

Rädsla, oro och självkänsla hos barn

UR Samtiden - KBT-kongress 2015
Föreläsning · 46 min
  • Föreläsare: Martin Forster
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer