series

UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompetens

Bortom en dator per elev

UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan
Föreläsning · 39 min
  • Föreläsare: Frida Monsén
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer