series

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Specialpedagogik

Om programmet

Ämnesord:

Elever med särskilda behov, Lärare och elever, Samtal, Skolan, Skolpersonal, Undervisning

Produktionsår:

2015

  • Föreläsare:

    Barbro Johansson

Ladda ner programmet: