series

UR Samtiden - Judisk vår: ord

• Universitet

• Musik, Musikanvändning och påverkan, Samhällskunskap

Om programmet

Ämnesord:

Musik, Musik och samhälle, Musiksociologi

Produktionsår:

2015

Ladda ner programmet: