series

Historiedepartementet

Lär känna Vasatidens och stormaktstidens regenter!

• Grundskola 4-6

• Historia, Stormaktstiden, Vasatiden

Karl IX och Gustav II Adolf

Historiedepartementet
Avsnitt 5 · 14 min