series

Meka med 1, 2, 3

Lustfyllt för förskolebarn som börjar intressera sig för matematik.

• Förskola

• Matematik, Fyra räknesätt

Kakor och kassaapparater

Meka med 1, 2, 3
Avsnitt 6 · 11 min
Utbildningsnivå: Förskola