series

Bildningsbyrån - skuldsatt

Vad händer när du sålt ditt hem och dina ägodelar på exekutiv auktion?

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, Ekonomi