series

Lärarrummet

Säsong 5. Möt inspirerande och engagerade pedagoger från hela landet.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

Tre pedagoger - om nyanlända och svenska språket

Lärarrummet
Avsnitt 23 · Säsong 5 · 29 min