series

Skolministeriet

Granskande, belysande, aktuellt och viktigt om frågor som rör skolan.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

Är svenskan alltid nyckeln till integration?

Skolministeriet
Avsnitt 31 · Säsong 9 · 28 min
  • Medverkande: Josefin Nilsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer