Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Lär mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Biologi eller social konstruktion?

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?
Föreläsning · 1 tim 27 min
  • Föreläsare: Marcus Priftis Gertrud Åström Germund Hesslow
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer