series

Lärlabbet

Fortbildning för pedagoger. Tema: mobbning, samt specialpedagogik.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, IT, medier och digital kompetens