series

Hellsingar

Ljudsatta uppläsningar av Lennart Hellsings ramsor och berättelser.

• Förskola

• Svenska, Uppläsningar och dramatiseringar

Ägget, del 1

Hellsingar
Fiktiva berättelser · 11 min
Utbildningsnivå: Förskola
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer