series

UR Samtiden - EAT 2015

Föreläsningar med mat, hälsa och klimatfrågor i fokus.

• Allmänbildande

• Miljö, Hållbar utveckling

Finns det en hållbar väg?

UR Samtiden - EAT 2015
Föreläsning · 39 min