series

UR Samtiden - EAT 2015

Föreläsningar med mat, hälsa och klimatfrågor i fokus.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Välstånd och fattigdom

Att råda bot på fattigdom

UR Samtiden - EAT 2015
Föreläsning · 11 min
  • Föreläsare: Erna Solberg
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer