series

Byggänget

Tio särskoleelever bygger om och fräschar upp sitt uppehållsrum.

• Grundsärskola

• Teknik

Utbildningsnivå: Grundsärskola
Skolämne: Teknik
  • Medverkande: Tomas Cederlund
  • Programledare: Zafire Vrba
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer