series

Byggänget

Tio särskoleelever bygger om och fräschar upp sitt uppehållsrum.

• Grundsärskola

• Hem- och konsumentkunskap, Hushåll och livsstil, Teknik