series

Favela i Rio

Följ kampsportande ungdomar i ett av Rios mest våldsdrabbade områden.

• Gymnasieskola

• Geografi, Amerika, Folk i andra länder, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper