series

UR Samtiden - Gör plats för barn och unga

Om barns och ungas utemiljöer, skol- och förskolegårdar.

• Universitet

• Samhällskunskap

Om programmet

Ämnesord:

Arkitektur, Förvaltning, Samhällsplanering, Samhällsvetenskap, Stadsplanekonst, Utemiljö

Produktionsår:

2015

  • Föreläsare:

    Cecil Konijnendijk van den Bosch

Ladda ner programmet: