series

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hur kan man som pedagog hjälpa elever i deras språkutveckling?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Specialpedagogik, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015
Föreläsning · 41 min
  • Föreläsare: Elisabeth Lindén
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer