series

UR Samtiden - Campus Stockholm

Hur kan man diskutera omvärldens förändringar i klassrummet?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap

Utbildningsnivå: Lärarfortbildning
  • Föreläsare: Alexandra Pascalidou Saku Tuominen
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer