series

Lärlabbet

Fördjupning och diskussion kring aktuella ämnen inom skolvärlden.

• Lärarfortbildning

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medier, Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompetens