series

UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Astronauter och rymdforskare från hela världen möts under två dagar.

• Universitet

• Fysik, Astronomi, Teknik, Kommunikations- och informationsteknik