series

Kvinnors makt i världshistorien

Hur har kvinnors makt och inflytande varierat genom historien?

• Universitet

• Historia, Antiken, Högkulturer, Värdegrund, Genus och jämställdhet

  • Internationell titel: The ascent of woman
  • Programledare: Amanda Foreman
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer