series

Kvinnors makt i världshistorien

Hur har kvinnors makt och inflytande varierat genom historien?

• Universitet

• Historia, Värdegrund, Genus och jämställdhet