series

Kvinnors makt i världshistorien

Hur har kvinnors makt och inflytande varierat genom historien?

• Högskola

• Historia, Samhällskunskap