series

Kvinnors makt i världshistorien

Hur har kvinnors makt och inflytande varierat genom historien?

• Högskola

• Historia, Efter ca 1900, Nya tiden - Europa och världen, Värdegrund, Genus och jämställdhet