series

UR Samtiden - Sekter och livet efter

Avhoppare om de egna erfarenheterna och arbetet med att hjälpa andra.

• Universitet

• Religionskunskap, Nya religiösa rörelser, Religion och samhälle

  • Föreläsare: Marianne Englund
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer