series

UR Samtiden - Sekter och livet efter

Avhoppare om de egna erfarenheterna och arbetet med att hjälpa andra.

• Universitet

• Religionskunskap, Nya religiösa rörelser

Strategier för hjälp av avhoppargrupper

UR Samtiden - Sekter och livet efter
Intervju/samtal · 52 min