series

UR Samtiden - Sekter och livet efter

Avhoppare om de egna erfarenheterna och arbetet med att hjälpa andra.

• Universitet

• Religionskunskap, Nya religiösa rörelser

Vård för före detta sektmedlemmar

UR Samtiden - Sekter och livet efter
Intervju/samtal · 1 tim 8 min