series

UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

De senaste rönen inom internationell, tvärvetenskaplig forskning.

• Högskola

• Biologi, Alkohol och droger

Om programmet

Ämnesord:

Alkoholistvård, Drogberoende, Drogmissbruk, Missbrukarvård, Psykiatri

Produktionsår:

2015

  • Moderator:

    Sharon Jåma Hofvander

  • Föreläsare:

    Markus Heilig