Till huvudinnehåll
series

Ordet är mitt

2015. Ungdomar berättar om hur de har påverkats av olika slags texter.

• Gymnasieskola

• Svenska, Läsning

Programbild

Lina

Finns även som syntolkat

Lina läste sin första roman när hon bodde på behandlingshem och var isolerad från sociala medier under nästan ett år. På behandlingshemmet började hon analysera sitt eget beteende mot familjen samtidigt som hon började skriva texter och brev. Ett av breven, som är ett förlåt-brev, läser hon upp för sin mamma. Hon får även träffa Sanna Bråding som har liknande erfarenheter som Lina.