series

Grym kemi

Populärvetenskaplig serie om kemins värld.

• Gymnasieskola, Grundskola 7-9

• Biologi, Alkohol och droger, Kemi, Kemiska processer i kroppen