series

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Malmöforskare från olika fakulteter presenterar sin forskning.

• Universitet

• Fysik, Astronomi

Innehåller människan stjärnstoff från Big bang?

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015
Föreläsning · 18 min
  • Föreläsare: Henrik Hartman
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer