series

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Malmöforskare från olika fakulteter presenterar sin forskning.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod

Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand?

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015
Föreläsning · 24 min
  • Föreläsare: Maaike Hajer
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer