series

UR Samtiden - Forskar-Grand Prix 2015

På kort tid ska forskare inspirerande presentera sin forskning.

• Allmänbildande

• Kemi, Materiens uppbyggnad och kretslopp, Miljö