series

UR Samtiden - Forskar-Grand Prix 2015

På kort tid ska forskare inspirerande presentera sin forskning.

• Allmänbildande

• Kemi, Materiens uppbyggnad och kretslopp, Miljö

Hållbart material för en grön framtid

UR Samtiden - Forskar-Grand Prix 2015
Föreläsning · 3 min 28 sek
  • Föreläsare: Sunil Kumar Ramamoorthy
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer