series

Ordet är mitt - syntolkat

Ungdomar berättar om hur de har påverkats av olika slags texter.

• Gymnasieskola

• Svenska, Läsning