series

UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Bedömning handlar om att lägga pussel av elevens kunskapsutveckling.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Betyg och bedömning, Didaktik och metod, Utbildningsvetenskaplig forskning

Förebilder som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol Dweck

UR Samtiden - Bedömning för och av lärande
Föreläsning · 1 tim 20 min
  • Föreläsare: Bosse Larsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer