series

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2016

Våld i vardagen är temat för årets föreläsningar.

• Universitet

• Samhällskunskap, Rättsväsen