series

UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Föreläsningar och samtal från en heldag om genus.

• Universitet

Utbildningsnivå: Universitet
  • Föreläsare: Cecilia Dahlbäck
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer