series

UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Föreläsningar och samtal från en heldag om genus.

• Universitet

• Samhällskunskap, EU, Värdegrund, Genus och jämställdhet