series

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Föreläsningar med fokus på nyanlända och lärande.

• Lärarfortbildning

• Svenska som andraspråk och sfi

  • Föreläsare: Monica Axelsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer