series

UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Om miljöengagemang, klimatomställning och hållbar utveckling.

• Allmänbildande

• Miljö

Från folkrörelser till företagsaktivister

UR Samtiden - Så tänder vi gnistan
Panelsamtal · 43 min
Utbildningsnivå: Allmänbildande
Skolämne: Miljö