series

UR Samtiden - Downs syndrom - kost och rörelse

En konferens om hur personer med Downs syndrom få bättre livskvalitet.

• Universitet

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning

  • Föreläsare: Lotta Granholm-Bentley
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer