series

UR Samtiden - Fokus på autism

En vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget kring autism.

• Universitet

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning

Autism bland flickor och kvinnor

UR Samtiden - Fokus på autism
Föreläsning · 1 tim 12 min
  • Föreläsare: Judith Gould
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer