series

Nyanländ

Hur är Sverige uppbyggt och hur fungerar landet?

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, Lag och rätt, Mänskliga rättigheter

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer