series

Bomber, flykt och skolböcker

Om hur barns skolgång påverkas under krig och konflikter.

• Grundskola 4-6

• Geografi, Asien, Folk i andra länder, Samhällskunskap, Barns rättigheter, Konflikter och konflikthantering